autokamery
ak-navitel-ar200

Do 30. dubna 2020 běží soutěž Navitel o kompaktní kameru do auta s nočním viděním, rozlišením Full HD 1920 x 1080 pixelů a kapacitou 64 GB. Zúčastnit se mohou všichni nad 18 let, kdo mají účet na Facebooku a bydliště v ČR, stačí zodpovědět jednoduchou otázku. Protože soutěž nepropagujeme, šance na výhru je vysoká.

Klikněte pro detaily
 

Pro účast stačí kliknout na stránky Navitel a podívat se, kolik stojí aktualizace map pro navigace Navitel, napsat nám to na Facebook stránku do komentáře k soutěži.

 

Pravidla soutěže: Každý se může zúčastnit  jen pod jedním profilem na Facebooku, musí být starší 18 let, s trvalým pobytem v ČR. Soutěž probíhá od 1.3. do 30.4.2020, výherce bude prostřednictvím Facebooku informován do 5.5.2020. Do deseti pracovních dnů po získání jména, příjmení a poštovní adresy mu bude firmou NAVITEL s.r.o. výhra zdarma odeslána v rámci ČR, s osobními údaji bude zacházeno podle pravidel GDPR. Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nesouvisí s ní, podmínkou účasti není sdílení samotné soutěže ani další úkony, které Facebook pro soutěže nepovoluje. Pořadatelem je NAVITEL s.r.o., IČ 24659991, který si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit nebo zrušit, případně výhru nahradit alternativou. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit ve finanční formě. Nebudou-li účastníkem poskytnuty údaje, nezbytné k zaslání výhry, do 5 dnů od odeslání zprávy prostřednictvím Facebook, nárok na výhru zaniká, stejně jako při vrácení zásiky jako nedoručené. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Facebook účtů, nemá nárok na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže i hlasujícího v soutěži, jehož chování či profil Facebook podle názoru organizátora vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě). Organizátor dále neručí za doručení postu, prostřednictvím kterého budou informováni výherci soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) as jejich zařazením do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, adresa pro zaslání výhry, případně telefon, byl-li s ní uveden. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.


ak-celtec-banner

ak-truecam-230-bila

lamax

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x