ak_mio_banner
navitel-r300-uvodni

 

Nová autokamera s GPS může být vaše, když navštívíte Facebook stránku Navitel.

Podrobnosti v detailu článku.

Stránce Navitel na Facebooku stačí dát do 30.4. To se mi líbí, abyste se zúčastnili soutěže.

 

Chcete vědět, kolik Navitel R300 GPS stojí?

 

 

ak-r300-cocky-600

 

Facebook není pořadatelem soutěže, tím je NAVITEL s.r.o., IČ 24659991, soutěž trvá mezi 1.3. a 30.4.2021. Výherce bude vybrán pořadatelem do 5.5.2021, informován prostřednictvím Facebooku do 10.5.2021 a požádán o kontaktní údaje pro doručení výhry na adresu v ČR, tyto musí poskytnout do 31.5.2021, jinak výhra propadá. Každá osoba se může zúčastnit výše uvedené soutěže jen jednou, při podezření na využití duplicitních účtů nebo jiného nekalého jednání je organizátor oprávněn výhru nevydat, účastník musí být zletilý.

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit ve finanční formě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na korespondenční adresu do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže (rozhodující je datum odeslání). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže i hlasujícího v soutěži, jehož chování podle názoru organizátora vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje jsou jméno, příjmení, e-mail, adresa pro zaslání výhry, případně telefon, byl-li s ní uveden. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), ke zveřejnění jmen a příjmení výherců i pro propagační účely, na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

niceboy-pilot-xr

navitel-r600-gps

lamax_t6

truecam-h7

ak-celtec-banner-k4
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x