mio_banner
ak-policie-150

Autokamery se staly hitem posledních let. Počet aut na silnicích každým rokem stoupá a přestože počet dopravních nehod je relativně stabilní, jejich celkový počet je vysoký. Ne vždy je ovšem po nehodě na první pohled jasné, kdo ji způsobil.

Kvalitní autokamera neumožní těmto situacím předcházet, ale když už se do ní dostanete, pomůže definitivně určit viníka a ušetřit vám tak spoustu peněz na náhradu škody i pokutu.

Jak je to ale s používáním kamer z hlediska zákonnosti? Je možné kameru do auta vůbec nainstalovat a používat? Mohu použít záznam u policie nebo pojišťovny? S rozvojem používání autokamer v automobilech se měnil i postoj Úřadu na ochranu osobních údajů. V současnosti lze pořizovat záběry z automobilu v případě, že je záznam pořízen soukromě na ochranu práv pořizovatele. Naopak pořízení záznamu pro komerční účely nebo zveřejnění takového záznamu třeba na internetu může vyvolat odpovídající sankce u UOOU. Záznamy z kamery tedy nesmíte nikde šířit a na videu nesmí být rozpoznatelné tváře jiných osob nebo jejich další identifikační znaky.

Zachycení inkriminovaného okamžiku na autokameru není samospasitelné a ne vždy lze záznam použít jako klíčový důkaz. Přesto rozdíl mezi tím mít a nemít autokameru může znamenat i mnoho desítek tisíc nebo až zápis v rejstříku trestů. Závisí na dalších okolnostech jako je závažnost situace, množství dalších důkazů, kvalita záznamu nebo jak se k záznamu postaví soud. Proto je velmi důležité vybrat si kvalitní kameru do auta, která bude mít optimálně Full HD rozlišení a kvalitní noční režim pro natáčení za zhoršené viditelnosti.

Současně s uvolněním pravidel pro používání autokamer přichází i některá rizika. Záznam z vaší kamery může být použit jak ve váš prospěch, tak jako důkaz proti vám. V případě, že poskytnete policii záznam a ta na něm najde porušení předpisů, může vás sankcionovat. Stejně tak je důležité mít na paměti správné uchycení kamery, která nesmí překážet řidiči ve výhledu z vozu.

Když už mluvíme o policii, zmiňme ještě možnost natáčet její příslušníky. Mohu si tedy policistu vyfotit nebo ho natáčet na kameru? Ano, můžete, alespoň podle stanoviska Ministerstva vnitra. Z něj vyplývá, že policista při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů nevystupuje jako soukromá osoba, ale vykonává působnost orgánu veřejné správy. Nevztahuje se tak na něj v tomto případě zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. Policisté se samozřejmě takovému výkladu brání, nicméně dokud a pokud se věc nedostane k Ústavnímu soudu a ten nerozhodne jinak, platí stanovisko ministerstva.

Jestliže tedy použijeme kameru k tomu, abychom natočili jednání příslušníka policie, měli bychom pamatovat na dvě věci a podle toho se zařídit. Za prvé, kamera natáčí jen to, co je před objektivem. Proto v případě natáčení policisty při služebním zákroku počítejte s tím, aby byl(a) v úhlu záběru kamery, je tak vhodné vybrat si kameru, která má široký úhel záběru, ideálně alespoň 140°.

Za druhé, v případě jednání s policisty je zásadní nejen obrazový záznam, ale i ten zvukový. Je tedy důležité vybrat si kameru s dostatečně citlivým mikrofonem, aby byl případný rozhovor dobře slyšet. Zároveň si nechte otevřené dveře nebo okénko a pokud možno vypněte rádio.

A jak je na tom zbytek Evropy? V podstatě se dá říci, že je možné používat autokamery pro soukromé účely všude. V jednotlivých zemích ovšem existují různá omezení, například v délce uchování záznamu nebo jeho kvalitě. Vesměs lze kamery použít i jako důkaz vlastní neviny, nikoliv však viny nebo neviny třetích osob. Hodně nepřehledná je situace v Německu, kde používání kamer není dodnes vyřešené a každá spolková země si v tomto směru jede po vlastní ose. I zde však platí, že pro soukromé použití není autokamera zakázána. V sousedním Rakousku je situace ještě o něco méně jasná a to přesto, že je používání autokamer legislativně vyřešeno. Podle vyjádření rakouského autoklubu je možné používat kamery výhradně soukromě, například pro natáčení cesty na dovolenou, nikoliv však pro monitorování provozu. Problém by mohl nastat, pokud by policisté při případné kontrole neuvěřili tvrzení, že se jedná o výhradně privátní natáčení. Z toho důvodu používání kamer v Rakousku příliš nedoporučují.

Závěrem tedy můžeme říci, že používání autokamer má poměrně jednoduchá pravidla, která když budete dodržovat, žádná perzekuce Vám ze strany státních orgánů nehrozí. Pokud už do podobné „hračky“ investujete, vyberte si takovou kameru, která splní to, co od ní požadujte. Dostatečně kvalitní záznam za všech povětrnostních podmínek je totiž pro relevantnost takového záznamu u soudu poměrně zásadní.

 

 

 

navitel
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x